IFO SEED

Хусусиятлар

Кафолатланган таркиби %

Гумин-Фульвик кислота 35

Органик модда 25

Рух (Zn) 8

Мис (Cu) 2

pH 8.5-10.5

Таъриф

Қўлланилиши:

Уруғларга экишдан олдин ишлов берувчи қоплама ўғитларнинг
мақсади - уруғларнинг янада тез ва тўлиқ униб чиқишини, кучли
илдиз тизимини яратиб, экиннинг сифатли ва юқори ҳосилдор
бўлишини таъминлашдан иборат.

Сарф-меъёри:

1000 кг уруққа IFO SEED ўғитидан 2 кг
миқдорда қўлланилади

Филиаллар

Аъзо бўлиш: