ENTOMAYT

Хусусиятлар

Акарацид

пропаргит 57%

Сўрувчи зараркунандаларга қарши самарали акарицид!

Таъриф

Таъсир этиш хусусияти:

Ғўзани зараркунандалардан уйғунлашган усулда ҳимоя қилиш дастурига киритилган акарицид. Боғларда ва дала экинларида каналарнинг барча ҳаракатчан фазалари (личинка, нимфа ва етук зот)га қарши юқори самарали.

 Сарф меъёри ва қўллаш тартиби

 Экин тури Зараркунандалар Сарф мeъёри л/га Қўллаш муддати ва усули Мавсумда неча маротаба қўлланилиши
Ғўза Ўргимчаккана 1.5 Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади 2
Боғ ва узумзорлар