ENTO GUMIN

Хусусиятлар

Кафолатланган таркиби % w/w

УМУМИЙ ОРГАНИК МОДДА 60%

ОРГАНИК АЗОТ 1,0%

УМУМИЙ АЗОТ 2%

НИТРАТ АЗОТИ 0,5%

АММОНИЙ АЗОТИ 0,5%

УМУМИЙ ГУМИН + ФУЛЬВИК КИСЛОТАСИ 45%

УМУМИЙ КАЛИЙ (К2О) 4%

pH 4-6

Таъриф

ENTO GUMIN ўғити нима мақсадда қўлланилади?

ENTO GUMIN – таркибида азот ва калийга бой ҳамда кўп миқдорда органик моддаларга эга ўғит ҳисобланади. Таркибидаги юқори миқдордаги Гумин – Фульвик кислота экиннинг вегетатив органлари ва илдизларини фаол ўстиради, экин ҳужайраларини ривожлантириб, ўсимликни бақувватлаштиради, экин учун зарур кимёвий ўғитларни илдиз атрофида тутиб туради, тупроқнинг фойдали хусусиятларини сақлаган ҳолда, тупроқнинг унумдорлигини оширади ва шу билан бирга, экиннинг ҳосилдорлигини орттиради.

Қўлланилиши, муддати ва сарф-меъёри:

 Япроққа пуркалганда сарф-меъёри

Экинлар

Сарф-меъёри

Очиқ дала сабзавотлари

250-300 мл 100 литр сувга

Иссиқхона сабзавотлари

150-250 мл 100 литр сувга

Резаворлар

250-300 мл 100 литр сувга

Уруғли мевалар

300-350 мл 100 литр сувга

Данакли мевалар

300-350 мл 100 литр сувга

Узум

250-300 мл 100 литр сувга

Цитрус мевалар, Зайтун, Ёнғоқ

300-350 мл 100 литр сувга

Пахта, Маккажўҳори, Кунгабоқар, Рапс ва ҳ.к.

450-500 мл 100 литр сувга

Дон, ўт ва ем-хашак экинлари ва бошқалар

450-500 мл 100 литр сувга

Гуллар

150-250 мл 100 литр сувга

Томчилаб суғорганда сарф-меъёри

Экинлар

Сарф-меъёри

Очиқ дала сабзавотлари

4,5-5,0 литр/га

Иссиқхона сабзавотлари

3,5-4,0 литр/га

Резаворлар

4,5-5,0  литр/га

Уруғли мевалар

4,5-5,0 литр/га

Данакли мевалар

4,5-5,0 литр/га

Узум

3,5-4,0 литр/га

Цитрус мевалар, Зайтун, Ёнғоқ

4,5-5,0 литр/га

Пахта, Маккажўхори, Кунгабоқар, Рапс ва ҳ.к.

4,5-5,0 литр/га

Гуллар

3,5-4,0 литр/га

*Юқоридаги миқдорлар тавсия сифатида тайёрланган. Экинларнинг катта-кичиклиги ва кам-кўплигига қараб сарф-меъёрлари ошиши ёки камайиши мумкин.

 

ENTO GUMIN ўғити нима мақсадда қўлланилади?

ENTO GUMIN – таркибида азот ва калийга бой ҳамда кўп миқдорда органик моддаларга эга ўғит ҳисобланади. Таркибидаги юқори миқдордаги Гумин – Фульвик кислота экиннинг вегетатив органлари ва илдизларини фаол ўстиради, экин ҳужайраларини ривожлантириб, ўсимликни бақувватлаштиради, экин учун зарур кимёвий ўғитларни илдиз атрофида тутиб туради, тупроқнинг фойдали хусусиятларини сақлаган ҳолда, тупроқнинг унумдорлигини оширади ва шу билан бирга, экиннинг ҳосилдорлигини орттиради.

Филиаллар

Аъзо бўлиш: