Бентогран

Хусусиятлар

Гербицид

(Бентозан 48%)

Сув хилолга қарши қўлланиладиган гербицид

Таъриф

Қўлланиши:

Ғалла, маккажўхори, беда ва шолининг фаол ўсув даврида бир йиллик кенг баргли ва кўп йиллик бошоқли (сув хилол) бегона ўтларни йўқотишда қўлланилади.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби

Экин тури

Бeгона ўтлар

Сарф мeъёри л/га

Қўллаш муддати ва усули

Экиннинг ўсув даври

Бeгона ўтнинг ўсув даври

Шоли

Бир йиллик икки паллали бeгона ўтлар, кўп йиллик бошоқли илдиз пояли (сув хилол) бeгона ўтлар

2-4

Шоли униб чиққандан сўнг 2 баргли тупланиш даврида

Бeгона ўтларнинг 2-5 барг фаол ўсув даврида, сув сатхи 0-2 см бўлганида

Авфзалликлари

.

Ишлаб чиқариш мехаризими

.