ENTOMAYT

Хусусиятлар

Акарацид

(Пропаргит 57%)

Сўрувчи зараркунандалар ва касалликларга қарши қўлланиладиган акарацид!

Таъриф

Қўлланиши:

Ғўзани зараркунандалардан уйғунлашган усулда ҳимоя қилиш дастурига киритилган акарацид.

Боғларда ва дала экинларида каналарнинг барча ҳаракатчан фазалари (личинка, нимфа ва етук зот)га қарши юқори самарали.

 Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

 Экин тури Зараркунан

далар

Сарф мeъёри л/га Қўллаш муддати ва усуллари
Ғўза Ўргимчаккана 1.5 Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади